Outsourcing IT

Utrzymanie ciągłości pracy systemów TI, w tym wykonywanie bieżących prac serwisowych, przeglądów i konserwacji, a także pomoc i wspomaganie działu IT w wybranych, specjalistycznych obszarach wymagających certyfikacji lub przy złożonych projektach bądź awariach.