Zarządzanie zasobami (ERP)

Wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi służącymi wspomaganiu zarządzania firmą w zakresie: magazynowania, zarządzania zapasami, planowania produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami, księgowości, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.