Polityka bezpieczeństwa

Procedury związane z eksploatacją i utrzymaniem systemów IT w Twojej firmie odpowiednio do przetwarzanych w nim danych i oferowanych funkcji oraz w sposób zabezpieczający należycie interesy firmy, w tym jednoznacznie definiujący obowiązki i zakres odpowiedzialności administratorów systemu, operatorów i innych jego użytkowników.