Redukcja kosztów utrzymania IT

Przegląd kosztów utrzymania infrastruktury IT w firmie wraz z utrzymaniem łączy internetowych, aplikacji, usługami serwisowymi, kosztem materiałów eksploatacyjnych itd., w celu obniżenia kosztów funkcjonowania działu IT.